Nirvana Shatakam lyrics

Nirvana Shatakam Lyrics | निर्वाण षट्कम्

Nirvana Shatakam Lyrics In Hindi मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे । न च व्योम भूमिर्न तेजो […]

Nirvana Shatakam Lyrics | निर्वाण षट्कम् Read More »