एकदंताय वक्रतुण्डाय | Ekadantaya Vakratundaya Lyrics

Ekadantaya Vakratundaya Lyrics

Ekadantaya Vakratundaya Lyrics In Hindi

!! एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि !
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि !!

गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि !
गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि !
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि !
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि !
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि !!

गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने !
गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे !
गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने !
गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे !
गुरुदैत्यगलच्छेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय !
गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय !
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि !
गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि !
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि !
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि !
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि !!

ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने !
गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे !
गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते !
गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते !
गौरीस्तनन्धयाय गौरीहृदयनन्दनाय !
गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय !
गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि !
गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि !
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि !
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि !
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि !!

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top