karpur gauram karunavtaram lyrics

karpur gauram karunavtaram lyrics
Karpur gauram karunavtaram lyrics

Karpur gauram karunavtaram lyrics in sanskrit

कर्पूरगौरं करुणावतारं,
संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् ।।

सदावसन्तं हृदयारविन्दे,
भवं भवानीसहितं नमामि ।।

Karpur gauram karunavtaram lyrics in english

Karpoor Gauram Karunavtaaram,
Sansar Saaram Bhujagendra Haaram ।

Sada Vasantam Hridayara Vindhe,
Bhavam Bhavani Sahitam Namami ।।